Смарт Сервіс. Система автоматичного управління та регулювання

Системи автоматичного керування,
диспетчеризації та оптимізації

Смарт Сервіс. Система автоматичного управління та регулювання
Русский / Українська
Україна, м.Харків
Телефони:
+38 (057) 762-67-67
+38 (057) 712-29-36
E-mail: office@smartservice.kharkov.ua
www.smartservice.kharkov.ua


  


 

Системи керування

Огляд

Сфера діяльності Інжинірингової Компанії «Смарт Сервіс» - постачання систем керування та оптимізації для процесів нафтохімії і нафтопереробки, транспорту нафтопродуктів, транспорту газу, енергетики, металургії та машинобудування.

ІК «Смарт Сервіс» виконує широкий спектр проектів від робіт «під ключ», що включають повний комплекс обладнання та послуг для систем автоматичного регулювання та керування (САКіР), до проектів оптимізації і симуляції процесів:

 • системи регулювання турбоагрегатів. Протипомпажний захист турбокомпресорів, регулювальники частоти обертання парових турбін, регулювальники палива газових турбін;

 • оптимізація, діагностика та симуляція складних багатофункціональних процесів на базі системи Вдосконаленого Керування (АPC). Система є комплексом програмно-технічних засобів, що використовує сучасні методи математичного моделювання та оптимізації з метою підвищення ефективності безперервних процесів, а також збільшення продуктивності і терміну служби встановленого обладнання;

 • системна інтеграція, інженерний сервіс, постачання систем керування та регулювання для об'єктів нафтогазової галузі на базі програмно-технічних засобів провідних світових виробників з використанням власних новітніх технологій в області регулювання та керування процесами і турбоагрегатами;

 • модернізація і реконструкція існуючих систем керування та регулювання промислових об'єктів.

Системи керування турбоагрегатів виконані на платформах провідних світових виробників програмно–технічних засобів із застосуванням спеціалізованої алгоритмічної бібліотеки.

Системи легко адаптуються під конкретний об'єкт і конкретний технологічний процес.

При виконанні проекту перевіряється відповідність технічних характеристик програмно-технічних засобів вимогам технологічного процесу і специфікації заводу виробника.

Головною метою впровадження систем виробництва Інжинірингової Компанії «Смарт Сервіс» є підвищення ефективності існуючого виробництва за рахунок збільшення продуктивності, зниження собівартості та скорочення енергоспоживання.

Системи автоматичного керування і регулювання

Системи автоматичного керування і регулювання (САКіР) - комплекс технічних і програмних засобів, призначений для автоматичної дії на один або декілька параметрів керованого об'єкту з метою підтримки бажаного режиму його роботи і/або досягнення заданої мети його функціонування. При цьому забезпечується або підтримка заданих значень регульованих величин (система стабілізації, система програмного і стежачого керування), або оптимізується певний критерій якості керування (система екстремального регулювання або система автоматичної оптимізації). При значних змінах параметрів об'єкту керування, характеристик обурень та перешкод застосовуються самоналагоджувальні (адаптивні) САК.

Детальніше »

Автоматизовані системи керування технологічними процессами

Автоматизована система керування технологічним процесом (АСКТП) — комплекс програмно-технічних засобів, призначений для автоматизації керування технологічним обладнанням на підприємствах.

АСКТП відрізняється від систем диспетчеризації тим, що забезпечує комплексну автоматизацію технологічних операцій на окремій ділянці або всьому виробництві, що випускає відносно завершений продукт.

Детальніше »

Системи диспетчеризації, оптимізації та діагностики.

Інтенсивний розвиток промисловості вимагає підвищення ефективності технологічних процесів. Це можливо досягти шляхом зниження витрати енергоносіїв та продовження терміну експлуатації технологічного обладнання.

Основні завдання, що покладаються на системи диспетчеризації, оптимізації та діагностики:
 • Диспетчеризація:
  • збір, обробка і зберігання технологічної інформації;
 • Оптимізація:
  • збільшення продуктивності;
  • зниження витрати енергоносіїв;
  • підвищення стабільності режимів;
  • підвищення якості продуктів;
  • зменшення кількості шкідливих викидів;
 • Діагностика:
  • частична або повна паспортизація обладнання;
  • індикація відхилення параметрів устаткування від базового стану;
  • планування технічного обслуговування та ремонтно-відновних робіт;
 • Прогнозування та Симуляція:
  • оперативний прогноз;
  • стенди - тренажери;

Компанія «Смарт Сервіс» пропонує до впровадження наступні системи даного класу:

 • Автоматизована система оперативно-диспетчерського керування (АСОДК);
 • Система оптимізації і керування електроенергетикою підприємства (СОіКЕП).
Детальніше »

Системи видаленого моніторингу та керування технологічним обладнанням

При впровадженні систем АСКТП/диспетчеризації територіально розподіленої мережі об'єктів, особливої уваги вимагають питання зберігання архівів технологічної інформації та передачі інформації з використанням публічних каналів зв'язку. Останнім часом для передачі технологічної інформації і команд керування активно використовуються канали операторів мобільного зв'язку (технології SMS, GPRS та CSD).

Детальніше »

Модернізація і реконструкція існуючих систем керування та регулювання промислових об'єктів

Технічне переозброєння виробництва проводиться з метою підвищення техніко-економічних показників промислових об'єктів або їх окремих частин шляхом модернізації, заміни елементної бази і програмного забезпечення автоматики. Роботи по реконструкції систем автоматики можуть бути проведені на зупиненому об'єкті, або, за узгодженням із Замовником, ведуться поетапно, без повної зупинки виробничого процесу об'єкту автоматизації.


 
 
 


 

Новини

Травень 2011
Співробітники компанії "Смарт Сервіс" взяли участь у семінарі проведеному компанією «ВДТ-Автоматизація» спільно з представниками концерну Rockwell Automation. На семінарі представлена інформація про новітні технічні та програмні засоби Rockwell Automation (Allen Bradley).

Червень 2010
Програмування контролерів фірми Motorola MOSCAD і ACE-3600

Березень 2010
Отримання фахівцями компанії "Смарт Сервіс" сертифікатів компанії Motorola "Програмування контролерів фірми Motorola MOSCAD і ACE-3600"

Лютий 2010
Отримання фахівцями компанії "Смарт Сервіс" сертифікатів компанії Motorola "Система телемеханіки на базі контролерів фірми Motorola (MOSCAD, MOSCAD-L, ACE-3600): склад, принципи роботи, обслуговування"

 
 
Архів »
 
 

Швидкий перехід

 
 
 
  
Смарт Сервіс. Система автоматичного керування і регулювання
Україна, м. Харків
Телефони:
+38 (057) 762-67-67
+38 (057) 712-29-36
E-mail: office@smartservice.kharkov.ua


© 2009 «СмартСервіс ». Всі права захищені.